Bài Viết

  Thông Tin Sự Kiện Hàng Ngày

  Ngày đăng: 01/11/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn, Tin Tức | Lượt Xem: 1141

  Tên sự kiện

  Sub

  Thời Gian

  Map (Tọa Độ)

  Boss Vàng 1,2,3 2 giờ 1 lần – Bắt đầu từ 0:00 Lorencia – Noria – Devias – Tarkan – Atlan
  (Có Kim Long, Chiến Binh tại Lorencia)
  Boss Kundun 1,2,3 9h30 – 21h30 Kalima 7
  Thỏ Ngọc 1,2,3 1h15 – 5h15 – 9h15 – 13h15 – 17h15 – 21h15 Atlan
  Summer Event 1,2,3 3h15 – 7h15 – 11h15 – 15h15 – 19h15 – 23h15 Lorencia 
  Bạch Long Điện 1,2,3 1h05 – 5h30 – 9h30 – 13h05 – 17h30 – 21h30 Ngọc Các Loại Vũ Khí Chao
  Phù Thủy Trắng 1,2,3 0h50 – 8h50 – 12h50 – 20h50 Ngọc Các Loại 
  Quỷ Vương 1,2,3 9h05 – 21h05 – 23h05 Vũ Khí Các Loại 
  Rồng Đỏ 1,2,3 0h15 – 4h15 – 8h15 – 12h15 – 16h15 – 20h15 Lorencia – Noria – Devias
  Blood 1,2,3 2 giờ 1 lần – Bắt đầu từ 0:30 Tăng EXP – Diệt 500 quái nhận 1 ngọc random
  Devil 1,2,3 2 giờ 1 lần – Bắt đầu từ 0:30 Tăng EXP – Diệt 500 quái nhận 1 ngọc random
  Hỗn Nguyên Lâu 1,2,3 2 giờ 1 lần – Bắt đầu từ 1:00 10% Drop đồ thần, Drop ngọc khi diệt quái và vượt ải